خدمات

ما خدمات را در ۳ قسمت ارائه می دهیم:
  1. حمل و نقل خدمات حمل دربست بین تهران و تمام نقاط ایران و همچنین خدمات خرده بار به بیش از ۷۰ مقصد در سراسر ایران.
  2. انبارداری ۲۰،۰۰۰ مترمربع انبارداری فضای مسقف و ۶۰،۰۰۰ مترمربع فضای باز در جنوب تهران.
  3. پیک شهری برای حمایت از خدمات حمل و نقل بین شهری و  انبارداری شرکت جداگانه برای ارائه حمل و نقل در سطح شهر تهران ایجاد شده است.