تماس

دفتر مرکزی

نشانی: تهران – خ شوش – م هرندی – پ ۲۹۰ – حمل و نقل فارس
کدپستی: ۱۱۸۶۹۳۴۱۱۳
 تلفن و نمابر:  ۰۲۱-۵۵۱۸۶۹۲۰-۷
پست الکترونیکی:  info@farstransport.ir