درباره ما

موسسه حمل و نقل فارس از سال 1951 به صورت خانوادگى اداره شده و در تهران مستقر میباشد.  اين شركت توسط مرحوم حاج محمد حسینی سيانکى كه از سال 1941 در کار حمل و نقل فعال بود، تأسيس شده است.

این مجموعه در طول سال های فعالیت خود جوایز متعددی را از وزارت حمل و نقل ایران دریافت کرده است.  تخصص اصلی آن شامل حمل و نقل داخلی، انبارداری، خدمات تحویل در سراسر شهر تهران و مدیریت تدارکات لجستیک است.  شبکه حمل و نقل خرده بار آن ۷۰ مقصد در سراسر ایران را پوشش میدهد. همچنین خدمات حمل دربست بین تهران و تمام نقاط ایران میباشد.  خدمات انبارداری کالای تجاری را نیز با  ۲۰،۰۰۰ مترمربع فضای مسقف و ۶۰،۰۰۰ متر مربع فضای روباز در تهران ارائه میکند.

مدیران
عباس حسینی سیانکی
محسن حسینی سیانکی
نادر حسینی سیانکی
آرش حسینی سیانکی