پیک شهری

حمل و نقل فارس در ارائه خدمات سریع و حرفه ای تحویل برای همه انواع کسب و کار آماده است.  انواع وسیله نقلیه برای خدمت به نیازهای شما وجود دارد. ما وسایل نقلیه کوچک تا وسیله نقلیه بزرگ را در اختیار داریم از موتور، خودرو سواری، وانت تا خاور.  کامیون های شهری می توانند تا حدود ۳ تن حمل کند.  وسایل نقلیه ما اجازه ورود به مرکز شهر با محدودیت های ترافیکی را دارد.

حسین سبزیکار – ۰۹۱۲۴۰۹۵۰۴۲

نشانی: تهران – خ شوش – م هرندی – پ ۲۹۰ – حمل و نقل فارس
تلفن: ۰۲۱-۵۵۰۴۹۵۵۴، ۰۲۱-۵۵۰۴۹۵۵۸
نمابر:
پست الکترونیکی:  @